O nas

Kim jesteśmy?

Centrum Wspierania Zdrowia zostało stworzone dla rozpowszechniania wiedzy o czterech aspektach determinujących stan naszego zdrowia, a mianowicie fizycznego istnienia, elementu mentalnego, energetycznej strony naszego istnienia oraz środowisku w jakim żyjemy . Te cztery elementy są ze sobą ściśle powiązane i mają istotny wpływ na stan naszego zdrowia. Wiedza ta jest znana od tysięcy lat i czerpanie z niej w połączeniu z współczesną techniką jest prostą drogą do osiągnięcia przez nas stanu homeostazy czyli poczucia, że się jest zdrowym.

W Naszym Centrum Wspierania Zdrowia preferujemy holistyczne ujęcie procesu zdrowienia, którego składowymi jest nasze ciało fizyczne, forma duchowa, mentalna, środowisko i wzajemne oddziaływanie na siebie tych elementów. Dlatego też w analizie i w terapii rozpatrujemy wzajemny wpływ tych elementów. W analizie klienta stosujemy: wywiad personalny, badanie biorezonansem (określa nam procesy metaboliczne i niedobory) badanie analizatorem kwantowym NLS(określa nam patomorfologię i patogeny), przeprowadzamy biofidbek lampą Raif’a (określa patogeny), wykonujemy zdjęcia języka( element diagnozy z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej).
Po wykonaniu analizy uzyskanych informacji dobieramy odpowiedni tok postepowania naprawczego. Trzeba wziąć pod uwagę to, że nasz stan zdrowia jest owocem wieloletnich nawarstwień wynikających z naszego trybu życia i złych nawyków. Dlatego wyników terapii nie można oczekiwać w krótkim czasie gdyż odwrócenie zaistniałych procesów musi jakiś czas potrwać
Bardzo ważnym elementem jest systematyczność i sumienność w wykonywaniu zaleceń przez klientów. My pokazujemy tylko drogę którą trzeba podążać i wspieramy w tej wędrówce ale to klient sam musi ją przejść gdzie na końcu osiągnie stan homeostazy zwany zdrowiem.
W naszej metodyce stosujemy środki naturalne nie inwazyjne nie niosące za sobą skutków ubocznych. Cały szereg metod holistycznego postępowania w procesie zdrowienia przy wspólnej pracy klienta z CWZ musi zakończyć się sukcesem.


Zapraszamy osoby potrzebujące do podjęcia z nami wspólnej podróży ku ZDROWIU.